SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalite Politikamız/Misyonumuz/Vizyonumuz
Misyonumuz 
Çalışanlarıyla sürekli gelişen, kendini yenileyen, rekabetçi ve araştırmacı yapısıyla nitelikli sağlık hizmetini insan yaşamına özenle sunmak
 
Vizyonumuz 
Sağlık hizmeti ve eğitimi alanında sağlığı özendirici ve tedavide öncü akademik referans merkezi olmak
 
Kalite Politikamiz
Hastanemizce sunulan sağlık hizmetlerini; misyon ve vizyon ışığında, temel değerlerimizden ödün vermeden oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sürekli iyileştirmektir.
 
Temel Değerlerimiz

HASTA GÜVENLİĞİ, TEDAVİSİ VE BAKIMI, SAĞLIKTA SÜREKLİLİK: Güncel tedavi yaklaşımlarıyla, hasta güvenliğini ön planda tutarak kaliteli bakım hizmeti sunmak ve devamlılığını sağlamak önceliğimizdir.

ŞEFFAFLIK: Hasta ve çalışan haklarına inanıyor ve sahip çıkıyoruz. Tüm süreçlerimizde bilgi edinme hakkına özellikle saygılıyız.

ÇALIŞAN DEĞERİ:  Çalışanlarımıza sürekli mesleki ve kişisel gelişim imkânı, fırsat eşitliği sunarak, sevgi ve saygıya dayalı, güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarımızın kurum değerine katkısını teşvik etmek prensibimizdir.

HASTANEMİZİN TOPLUMSAL ROLÜ (SOSYAL SORUMLULUK):  Ruhen ve bedenen sağlıklı ve mutlu bireylerin huzurlu toplumu oluşturacağı, sağlık hizmeti ve eğitiminin toplumun her parçasına ulaşması gerektiği inancıyla ürettiğimiz projeler ile insanlarımıza faydalı olmak ilkemizdir.

HASTANEMİZİN AKADEMİK ROLÜ: Toplumumuzun gelecekteki sağlığının sorumluluğunu taşıyoruz ve yarının kaliteli sağlık çalışanlarını yetiştiriyoruz.

ÇEVRE (TABIAT) SORUMLULUĞU: Doğanın kucağındayız, değerini biliyoruz. Daha temiz bir hava ile yeşil ve sağlıklı bir Türkiye için çalışıyoruz.

SÜREKLİ OBJEKTİF ÖZDENETİM: Akılcı ve analitik bir denetim sistemi ile kendimizi sürekli sorgularız ve en iyiye ulaşmak için çalışırız.

 
 
 e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin