SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hemşirelik Hizmetleri
Hastanemiz 300 yatak kapasitesi ile 20 Yoğun Bakım yatağı, 9 ameliyat salonu, yeni Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon salonları, modern hasta odaları ve 24 saat hizmet veren MR, Tomografi, Acil Laboratuvarı ile hizmet vermektedir.

Çağdaş, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetleri sunarken, sağlık alanında ulusal düzeyde her konuda örnek olunan bir kuruluş olmak temel amacımızdır.

 Bu doğrultuda, sağlık hizmetlerimizi, ekip çalışması ile insan odaklı, hakkaniyetli, bilimsel, çevre dostu ve iş ahlakı ilkelerimizden ödün vermeden sürekli iyileştirmekteyiz.

Hasta bakım hizmetlerinde önemli yere sahip olan hemşirelik mesleğinin rolleri arasında olan uygulayıcı, eğitimci, araştırıcı rolleri önemli olmakla beraber hemşirelerin koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici faaliyetlerini diğer ekip üyeleri ile koordineli çalışarak, hastaya en iyi hizmeti sunulması  amaçlanmaktadır.  B u koordinasyonun planlanması uygulanması ve sürdürülmesi sağlık bakım hizmetleri müdürlüğünün kontrolündedir.

Hastanemizde, hemşirelik hizmetleri genç ve dinamik bir kadrodan oluşan, alanlarında uzman ve deneyimli sağlık profesyonelleri tarafından verilmektedir.

Ebe ve hemşirelerimiz, %60’ı lisans ve üzeri, %18’i ön lisans ve %22’si lise mezunudur. Bakımın geliştirilmesi, kayıtların düzenli tutulması,  hasta odaklı hemşirelik hizmeti sunulması için sürekli ve düzenli olarak yapılan hizmet içi modül eğitimleri ile desteklenmektedirler.

Hemşirelerimiz,kliniklere özel sertifika programlarında sertifikalandırılmaya devam etmekte olup sertifikalı hemşire/ebe sayımız 63’dür.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumundaki Temel İlkeler

Hastaların hasta-bilgi mahremiyetine özen gösterilmektedir.

  1. Hastalığın önlenmesinde, sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde, hemşirelerimiz hastalara ve ailesine, bireysel olarak bilgilendirme, danışmanlık ve eğitim vermekte olup hasta memnuniyetini en yüksek düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.
  2. Hemşirelik hizmetlerinin kalitesi. 
  3. Bası Yarası Oranı
  4. Düşen  Hasta OranıIV İnfiltrasyon Oranı vb. indikatörlerimizin sonuçları göz önünde bulundurularak sürekli iyileştirilmektedir.
  5. Çalışana değer verilerek ve memnuniyetini gözeterek,  hemşirelik mesleğinin gelişimi, ekip çalışması, mesleki dayanışma/ eğitim ve araştırmaya liderlik edilmektedir.  
  6. Tüm sağlık-bakım hizmetleri sunumunda; doğruluk, dürüstlük ve etik yaklaşımlara bağlı kalınmaktadır. 
  7. Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları prensip alınarak hasta bakımı profesyonel seviyede verilmektedir.e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin