T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Robotik YürümeRobotik Yürüme Cihazı hastanemiz yerleşkesinde H blok zemin katta Fizik Tedavi Servisinde hizmet vermektedir.

NöroRehabilitasyon ve Robotik Rehabilitasyon Merkezi tüm nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunda
klasik yaklaşımlar ile yeni teknolojik yaklaşımların bir sentezi şeklinde en üst düzeyde tedavi imkanı
sağlamaktadır.
robot.JPG

robot1.JPG

robot2.JPG