T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kan Transfizyon Merkezi   


     Kan Transfizyon Merkezi hastanemiz yerleşkesinde C blok zemin katta hizmet vermektedir.


        Hastanemizde Kan Transfizyon Merkezi olarak çalışılan testler: Cross-mathing , Kan Grubu ,
    İndirect coombs, Direckt coombs çalışılmaktadır. Ayrıca hastanemizde yatan servis hastaları
    için kan temini yapılmaktadır.

 

     Sorumlu Hekim                                               : Servet Öztürk
     Kan Transfizyon Merkezi Kalite Sorumlusu    : Şennur Demir
     Laboratuvar Teknikerleri                                  : Embiya Çiçek, Ayhan Çoban, İzzet İpek, Berk Öztuğlu, Bedriye Boztepeli,
                                                                               Hakan Öztürk, İsmet Tanrıverdi, Hülya Karabıyık                                

                                        


kan.JPG

kan1.JPG