T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesi