T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İdari Birimler


1- Gider Tahahhuk Birimi
2- Satin Alma Birimi
3- Maas Mutemetligi Birimi
4- Hasta Kabul Birimi
5- İstatistik Birimi
6- Tasinir Kayit Kontrol Yetkilileri
7- Vezne Birimi 
8- Arsiv Hizmetleri Birimi 
9- Gelir Tahakkuk Birimi
10-Kalite Yonetim Birimi
11-Sivil Savunma Birimi
12-Teknik İsler Birimi
13-Bilgi İslem Birimi
14-Biyomedikal Birimi
15-Hasta Haklari Birimi
16-Calisan Haklari ve Guvenligi Birimi
17-Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
18 TİG - Faturalandirma Birimi
19-Butce Birimi
20- Saglik İsleri Birimi
21- Heyet ve Saglik Kurulu Birimi
22- Personel Ozluk Birimi