T.C. Sağlık Bakanlığı
Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesi